Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie (wniosek o poradę na odległość)

KOMUNIKAT

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem COVID-19 informujemy Państwa, że zawieszamy do odwołania udzielanie bezpośrednich porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu.
Porady i pomoc będą świadczone za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Udzielanie porad prawnych możliwe jest za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.
Przed udzieleniem porady należy przesłać do urzędu Starostwa Powiatu Grodziskiego pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiat-grodziski.pl skan lub zdjęcie pisma o zgłoszenie porady na odległość wraz z oświadczeniem, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Wniosek zgłoszenia porady na odległość

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem (22) 723 01 68.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku i która złoży stosowne oświadczenie.

Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem
nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu grodziskiego do korzystania z dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
- sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
- nieodpłatną mediację;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na terenie powiatu grodziskiego taka forma pomocy jest świadczona w 3 punktach, w wymiarze 5 dni roboczych:

1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
Adwokaci:
poniedziałki - w godz. 9:00-13:00
czwartki – w godz. 9:00-13:00
Radcy prawni:
wtorki – w godz. 9:00-13:00
środy – w godz. 9:00-13:00
piątki – w godz. 9:00-13:00

2) Milanówek, ul. Piasta 30
Adwokaci:
poniedziałki – w godz. 12:00-16:00
środy – w godz. 12:00-16:00
piątki – w godz. 12:00-16:00
Radcy prawni:
wtorki – w godz. 12:00-16:00
czwartki – w godz. 12:00-16:00

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
(w budynku Mediateki)
Fundacja Togatus Pro Bono :
poniedziałki - w godz. 8:00-12:00
wtorki - w godz. 8:00-12:00
środy - w godz. 8:00-12:00
czwartki - w godz. 8:00-12:00
piątki - w godz. 8:00-12:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na terenie powiatu grodziskiego taka forma pomocy jest świadczona w wymiarze 5 dni roboczych w punkcie:

Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57
(w budynku Mediateki)
Fundacja Młodzi Ludziom
poniedziałki - w godz. 12:00-16:00
wtorki - w godz. 12:00-16:00
środy - w godz. 12:00-16:00
czwartki - w godz. 12:00-16:00
piątki - w godz. 12:00-16:00


Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię o udzielonej pomocy wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 04.01.2018 r., godz. 15.00
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2020 r., godz. 15.50
Czas Administrator Opis zmiany
23.06.2020 r., godz. 15.50 Elwira Strzelczyk Edycja strony
28.05.2020 r., godz. 12.27 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.05.2020 r., godz. 15.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
21.05.2020 r., godz. 08.28 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.05.2020 r., godz. 10.53 Elwira Strzelczyk Edycja strony
26.03.2020 r., godz. 10.21 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.03.2020 r., godz. 12.24 Elwira Strzelczyk Edycja strony
13.03.2020 r., godz. 11.41 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.02.2020 r., godz. 10.01 Elwira Strzelczyk Edycja strony
06.02.2020 r., godz. 13.01 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.01.2020 r., godz. 14.04 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.04.2019 r., godz. 13.35 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.03.2019 r., godz. 13.08 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.03.2019 r., godz. 13.07 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.03.2019 r., godz. 13.07 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.03.2019 r., godz. 13.05 Elwira Strzelczyk Edycja strony
14.03.2019 r., godz. 13.04 Elwira Strzelczyk Edycja strony
22.01.2019 r., godz. 12.04 Elwira Strzelczyk Edycja strony
22.01.2019 r., godz. 12.04 Elwira Strzelczyk Edycja strony
10.01.2019 r., godz. 09.39 Elwira Strzelczyk Edycja strony
10.01.2019 r., godz. 09.01 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.30 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.28 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.23 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.22 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.14 Elwira Strzelczyk Edycja strony
08.01.2019 r., godz. 13.11 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.01.2019 r., godz. 10.06 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.12.2018 r., godz. 12.46 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.12.2018 r., godz. 11.00 Elwira Strzelczyk Edycja strony
31.12.2018 r., godz. 10.58 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2018 r., godz. 13.45 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.04.2018 r., godz. 11.26 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.01.2018 r., godz. 15.00 Elwira Strzelczyk Dodanie strony