Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz pracownicy Starostwa zobligowani do złożenia oświadczeń majątkowych zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym

Ewa Szadkowska - Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe

Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe

Teresa Berdyga - Naczelnik Wydziału Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Agnieszka Nowak - Inspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Katarzyna Wiktorowicz - Inspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Tomasz Janus - Inspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Kamil Olton - Starszy Specjalista w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Jolanta Golańska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Katarzyna Dudzińska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Tamara Paździerz - Inspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Wioletta Fijałkowska – Samodzielny Referent w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Łukasz Malczewski – Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Aneta Brońska – Inspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Anna Gościniak – Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Monika Gaworek – Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Ilona Kubaszewska – Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Teresa Lipska – Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Błażej Śliwiński – Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Aleksandra Tomaszewska – Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Katarzyna Tomaszewska – Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Anna Wiktorowska – Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Kinga Makuch – Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Małgorzata Lewandowska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Urszula Wodzińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
Oświadczenie majątkowe

Maria Iwanek - Geodeta Powiatowy
Oświadczenie majątkowe

Marek Sadecki - Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii
Oświadczenie majątkowe

Ewa Andraszek - Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego
Oświadczenie majątkowe

Lilla Jakubiec - Główny Specjalista w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
Oświadczenie majątkowe

Andrzej Chojnacki - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Maz.
Oświadczenie majątkowe

Cezary Skalski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Maz.
Oświadczenie majątkowe

Agnieszka Klonowska - Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz.
Oświadczenie majątkowe

Agnieszka Zegarłowicz - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Milanówku
Oświadczenie majątkowe

Zbigniew Reluga - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku
Oświadczenie majątkowe

Jakub Cwieczkowski - Dyrektor Publicznego Ogniska Plastycznego
Oświadczenie majątkowe

Agnieszka Boczek - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Oświadczenie majątkowe

Grażyna Rymarczyk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe

Lidia Łuczyńska – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe

Teresa Ciszewska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe

Magdalena Podleśna - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Oświadczenie majątkowe

Mariusz Olbromski - Dyrektor Muzeum im. A i J. Iwaszkiewiczów
Oświadczenie majątkowe

Jarosław Roszczypała - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Oświadczenie majątkowe

Krystyna Płukis - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego
Oświadczenie majątkowe

Hanna Wilamowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Oświadczenie majątkowe

Beata Łastówka - Pośrednik Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe

Bożena Skrzecz - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
Oświadczenie majątkowe

Kamil Węcławek - Kierownik Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Oświadczenie majątkowe
Dane administracyjne
Wytworzył: Joanna Damaziak - Sekretarz Powiatu Grodziskiego
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 27.06.2018 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.12.2018 r., godz. 12.14
Czas Administrator Opis zmiany
04.12.2018 r., godz. 12.14 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.06.2018 r., godz. 15.35 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.06.2018 r., godz. 15.34 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.06.2018 r., godz. 15.34 Elwira Strzelczyk Edycja strony
27.06.2018 r., godz. 15.20 Elwira Strzelczyk Dodanie strony