Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 144/2004

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2004 r.
Uchwała Nr 144/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 października 2004r


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2004 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 15 poz.148 z 2003 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1


Zwiększa się dochody o kwotę: 193 556 zł

Dział Rozdział § Kwota

020 02002 2440 29 200 Nadzór nad gospodarką leśną
600 60014 6300 20 000 Powiatowy Zarząd Dróg
754 75411 2710 15 000 Komenda Powiatowa PSP
801 80113 0830 56 926 Dowożenie uczniów
801 80120 0750 1 400 Licea Ogólnokształcące
801 80120 0970 3 130
921 92118 2130 67 900 Muzeum§ 2


Zmniejsza się dochody o kwotę: 56 926 zł

Dział Rozdział § Kwota

801 80113 2310 56 926 Dowożenie uczniów
§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 498 973 zł

Dział Rozdział § Kwota

020 02002 4300 29 200 Nadzór nad gospodarką leśną
600 60014 4500 720 Powiatowy Zarząd Dróg
600 60014 4570 200
600 60014 6050 20 000 Powiatowy Zarząd Dróg
700 70005 4210 3 500 Gospodarka gruntami i nieruch.
710 71015 4120 294 Nadzór budowlany
710 71015 4110 2 491
710 71015 4260 500
710 71015 4280 90
710 71015 4300 1 000
710 71015 4410 2 500
750 75019 4420 600 Rada Powiatu
750 75020 4260 10 000 Starostwo Powiatowe
750 75020 4280 2 000
750 75020 4270 10 000
750 75020 4420 600
754 75411 3020 17 880 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4110 82
754 75411 4210 15 000
754 75411 4300 11 000
754 75411 4430 700
801 80120 4210 5 000 Zes.Szk. Grodzisk ul.Żwirki i Wigury
801 80120 6050 1 500
801 80130 4210 10 000
801 80130 4010 48 000 Zes. Szk. Milanówek ul.Wójtowska
801 80120 4210 4 530
801 80120 4010 10 000 Zes.Szk. Milanówek ul.Piasta
801 80130 4300 40 000
801 80130 4240 3 000
801 80130 4210 5 000
801 80130 4010 10 000 Zes.Szk. Techn. i Liceal
801 80130 4210 3 300
801 80130 4260 10 000
801 80130 4300 935
801 80130 4410 300
801 80102 4010 50 000 Zes.Szk.Specjalnych
801 80102 4110 5 000
801 80102 4300 1 000
801 80111 4010 30 000
801 80111 4110 5 000
801 80111 4260 2 000
801 80134 4260 1 000
852 85201 3110 20 587 Plac. opiek.- wychow.
852 85202 4220 25 000 Dom Pomocy Społ. Izdebno
852 85202 4260 2 000
852 85218 4260 682 PCPR
852 85218 4440 818
853 85321 4260 1 592 Zes.ds. orzekania o st. niepeł.
854 85401 4260 1 000 Świetlice szkolne
854 85407 4110 721 Ognisko Plastyczne
854 85407 4300 4 751
921 92118 2550 67 900 Muzeum


§ 4


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 362 343 zł


Dział Rozdział § Kwota

600 60014 4110 920 Powiatowy Zarząd Dróg
700 70005 4300 3 500 Gospodarka gruntami i nieruchom.
710 71015 4020 2 785 Nadzór budowlany
710 71015 4210 4 090
750 75019 4300 600 Rada Powiatu
750 75020 4110 22 600 Starostwo Powiatowe
754 75411 4050 17 880 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4060 6 207
754 75411 4070 237
754 75411 4080 572
754 75411 4210 4 766
757 75702 8070 100 000 Obsługa kredytów i pożyczek
801 80120 4260 5 000 Zes.Szk. Grodzisk ul.Żwirki i Wigury
801 80130 4260 10 000
801 80130 4270 48 000 Zes.Szk. Milanówek ul.Piasta
801 80130 4140 935 Zes.Szk.Techn. i Liceal.
801 80130 4270 10 000
801 80130 4280 2 000
801 80130 4510 1 600
801 80111 4270 50 000 Zes.Szk.Specjalnych
801 80113 4210 15 000
801 80195 4440 1 500 Pozostała działalność
852 85202 4010 15 000 Dom Pomocy Społ. Izdebno
852 85202 4110 10 000
852 85202 4410 2 000
852 85204 3110 20 587 Rodziny zastępcze
852 85218 4410 1 500 PCPR
853 85321 4410 1 000 Zes.ds. orzekan. o st. niepełnos.
853 85321 4440 592
854 85407 4270 3 472 Ognisko Plastyczne


§ 5


Zatwierdza się zmiany w załączniku Nr 2A.§ 6

Załącznik Nr 5 i 5A do uchwały budżetowej Nr 82/2004 z 26 lutego 2004 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 i 3A do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2004 z dnia 28 października
2004 r.

§ 7


Załączniki Nr 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 do Uchwały budżetowej Nr 82/2004 z dnia 26 lutego 2004 otrzymują brzmienie załączników Nr 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego
Nr /2004 z dnia 28 października 2004r

§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 08.11.2004 r., godz. 09.35
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 08.11.2004 r., godz. 09.35
Czas Administrator Opis zmiany
08.11.2004 r., godz. 09.35 Marek Madej Dodanie strony do BIP.