Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 145/2004

w sprawie zmiany nazwy Państwowego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Maz. oraz nadania imienia Jana Skotnickiego ww. placówce.
Uchwała nr 145/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 października 2004 roku

w sprawie zmiany nazwy Państwowego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Maz. oraz
nadania imienia Jana Skotnickiego ww. placówce.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj.Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 ze zmianami/ oraz art.5 ust 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / tj.Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz.329 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Zmienia się nazwę Państwowego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Maz. na Publiczne Ognisko Plastyczne w Grodzisku Maz.

§ 2
1. Publicznemu Ognisku Plastycznemu w Grodzisku Maz. nadaje się imię Jana Skotnickiego;
2. Placówka na tablicach i pieczątkach używa nazwy: Publiczne Ognisko Plastyczne im. Jana Skotnickiego w Grodzisku Maz.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Maz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 08.11.2004 r., godz. 09.38
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 08.11.2004 r., godz. 09.38
Czas Administrator Opis zmiany
08.11.2004 r., godz. 09.38 Marek Madej Dodanie strony do BIP.