Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 146/2004

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 146/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 października 2004 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Grodziskiego.


Na podstawie art.16 ust.1 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ i w związku
z § 38 ust.1 Statutu Powiatu Grodziskiego /Uchwała nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 r./ i § 38 ust.2 / Uchwała nr 135/2004 opublikowana w Dz. Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 20, poz.6187 z 2004r./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na II półrocze 2004 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 08.11.2004 r., godz. 09.39
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 08.11.2004 r., godz. 09.39
Czas Administrator Opis zmiany
08.11.2004 r., godz. 09.39 Marek Madej Dodanie strony do BIP.