Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 147/2004

w sprawie kierunków działań Zarządu Powiatu Grodziskiego dotyczących Domu Pomocy Społecznej w Milanówku.
Uchwała nr 147/ 2004 r.
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie kierunków działań Zarządu Powiatu Grodziskiego dotyczących
Domu Pomocy Społecznej w Milanówku.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Powiatowym (tj. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1592 ze zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Powiatu Grodziskiego, z zastrzeżeniem § 2, przyjmuje do wiadomości i pozytywnie ocenia działania Zarządu Powiatu Grodziskiego i popiera stanowisko Zarządu w wyniku którego stwierdził brak możliwości formalno – prawnych i faktycznych do zawarcia porozumienia ze Stowarzyszeniem Polski Komitet Pomocy Społecznej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Milanówku / dawny "Dom dla Wysłużonych Kolejarzy"/.

§ 2
Rada Powiatu Grodziskiego po analizie stanowiska Zarządu Powiatu Grodziskiego, o którym mowa w §1 oraz na podstawie informacji uzyskanych przez członków Komisji Społecznej na spotkaniu w dniu 18.10.2004 r. zorganizowanym w Domu Pomocy Społecznej w Milanówku, wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją bytową i formalno – prawną mieszkańców tego Domu. W związku z tym Rada Powiatu Grodziskiego postanawia wystąpić do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o sprawdzenie zakresu i jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej wynikających z treści decyzji Nr WPS. II.AG.9013/4/04 z dnia 23.02.2004 r. Wojewody zezwalającej na prowadzenie przedmiotowego Domu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 08.11.2004 r., godz. 09.40
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 08.11.2004 r., godz. 09.40
Czas Administrator Opis zmiany
08.11.2004 r., godz. 09.40 Marek Madej Dodanie strony do BIP.