Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 154/2004

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2004 r.
Uchwała Nr 154 /2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2004r


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2004 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 15 poz.148 z 2003 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1


Zwiększa się dochody o kwotę: 814 530 zł

Dział Rozdział § Kwota

700 70005 2360 300 000 Gospod. grunt. i nieruch.
710 71013 2310 10 000 Prace geod. i kartog. nieinwestyc.
710 71015 2110 5 000 Nadzór budowlany
756 75618 0420 350 000 Wpływy z opłaty komunik.
758 75801 2920 22 977 Subwencja oświatowa
758 75802 2760 35 705 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
852 85201 2130 60 000 Placówki opiek.- wychow.
852 85202 2130 10 000 Domy Pomocy Społ.
852 85202 0960 1 270
852 85202 0970 1 500
852 85204 2320 7 078 Rodziny zastępcze
853 85334 2110 11 000 Pomoc dla repatriantów§ 2


Zmniejsza się dochody o kwotę: 15 000 zł

Dział Rozdział § Kwota

710 71015 0570 5 000 Nadzór budowlany
852 85204 0690 10 000 Rodziny zastępcze


§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 293 439 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 4210 3 590 Powiatowy Zarząd Dróg
600 60014 4300 3 000
600 60014 4430 5 100
710 71013 4300 10 000 Prace geod. i kartog. nieinwest.
710 71015 4020 3 000 Nadzór budowlany
710 71015 4410 1 000
710 71015 4300 1 000
750 75020 4300 100 000 Starostwo Powiatowe
754 75411 4210 15 000 Komenda Powiatowa PSP
801 80120 4270 8 000 Zes.Szk.Grodzisk ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4300 1 200
801 80130 4140 6 415 Zes.Szk. Milanówek ul.Wójtowska
801 80130 4270 4 000
801 80130 4280 1 760
801 80130 4430 1 007
801 80130 4270 4 577 Zes.Szk.Milanówek ul.Piasta
801 80130 4270 4 000 Zes.Szk.Techn. i Liceal.
801 80102 4010 3 329 Zes.Szk. Specjalnych
801 80102 4110 101
801 80102 4210 1 200
801 80102 4300 328
801 80111 4010 1 238
801 80111 4110 823
801 80113 4010 265
801 80134 4010 966
801 80134 4260 371
852 85201 2820 41 817 Placówki opiek.- wychow.
852 85201 3110 18 183
852 85202 4210 4 770 Dom Pomocy Społ. Izdebno
852 85202 4260 5 000
852 85202 4300 3 000
852 85218 6060 3 599 PCPR
853 85333 4210 10 000 Powiatowy Urząd Pracy
853 85334 3110 11 000 Pomoc dla repatriantów
854 85401 4260 310 Świetlice szkolne
854 85401 4300 279
854 85406 4010 1 223 Poradnia Psych.-Pedag.
854 85406 4210 2 200
854 85406 4260 411
854 85406 4300 377
921 92195 4210 5 000 Kultura i ochrona dziedz. narod.
926 92695 4300 5 000 Kultura fizyczna i sport


§ 4


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 177 279 zł


Dział Rozdział § Kwota

600 60014 4110 6 608 Powiatowy Zarząd Dróg
600 60014 4120 1 590
600 60014 4260 3 000
600 60014 4440 492
750 75095 4300 5 000 Pozostała działalność
754 75495 4300 15 000 Pozostała działalność
801 80130 4300 9 182 Zes.Szk.Milanówek ul.Wójtowska
801 80102 4120 173 Zes.Szk.Specjalnych
801 80102 4240 108
801 80102 4260 629
801 80102 4410 295
801 80111 4120 38
801 80111 4240 672
801 80111 4260 1 096
801 80111 4270 104
801 80111 4410 111
801 80113 4110 91
801 80113 4120 23
801 80113 4300 841
801 80134 4110 372
801 80134 4120 200
801 80134 4240 200
801 80134 4300 292
801 80134 4410 181
852 85201 3110 20 587 Placówki opiekuń.- wychow.
852 85204 3110 100 000 Rodziny zastępcze
852 85218 4300 3 599 PCPR
854 85401 4010 1 928 Świetlice szkolne
854 85401 4110 132
854 85401 4120 156
854 85401 4410 368
854 85406 4110 1 052 Poradnia Psych.-Pedag.
854 85406 4120 17
854 85406 4240 369
854 85406 4410 373
854 85446 4300 2 400
§ 5


1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 16 000 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.§ 6

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 82/2004 z 26 lutego 2004 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2004 z dnia 28 grudnia
2004 r.

§ 7

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr 82/2004 z 26 lutego 2004 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2004 z dnia 28 grudnia
2004 r.


§ 8


Zatwierdza się zmniejszenie deficytu o 683 370 zł w wyniku uzyskania nieplanowanych dochodów.

§ 9


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 09.50
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 09.50
Czas Administrator Opis zmiany
10.01.2005 r., godz. 09.50 Marek Madej Dodanie strony do BIP.