Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 157/2004

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego w Radzie Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 157/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2004 roku.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego w Radzie Powiatu Grodziskiego.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym //Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z art. 190 ust.2 i art.190 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 95 poz.602 / Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Wiesława Kamińskiego w Radzie Powiatu Grodziskiego wskutek śmierci.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 09.58
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 09.58
Czas Administrator Opis zmiany
10.01.2005 r., godz. 09.58 Marek Madej Dodanie strony do BIP.