Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 158/2004

w sprawie zmiany uchwały nr 33/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
Uchwała nr 158/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 33/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „f” w związku z art.75 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym //Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1592 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1
W uchwale 33/99 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Grodziskiego do Związku Powiatów Polskich
§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
„ 2. Na delegata Powiatu Grodziskiego do Związku Powiatów Polskich wybiera się Starostę Powiatu Grodziskiego”.

§ 2
Traci moc Uchwała nr 29/2003 z dnia 13 lutego 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 33/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 09.59
Czas Administrator Opis zmiany
10.01.2005 r., godz. 09.59 Marek Madej Dodanie strony do BIP.