Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 159/2004

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 159/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 grudnia 2004 roku


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego.


Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm./ na wniosek Zarządu Powiatu Grodziskiego, Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatu Grodziskiego w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały, w szczególności dostosowanie do jej postanowień w terminie dwu miesięcy od dnia podjęcia uchwały, organizacji, zasad i trybu pracy w Starostwie Powiatu Grodziskiego, powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3
Tracą moc uchwały Rady Powiatu Grodziskiego nr 41/99 z dnia 27 maja 19999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego oraz nr 130/2000 z dnia 14 września 2000 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Grodziskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 10.00
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 10.01.2005 r., godz. 10.00
Czas Administrator Opis zmiany
10.01.2005 r., godz. 10.00 Marek Madej Dodanie strony do BIP.