Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w zakresie

oceny zgodności projektu budowlanego z ustaleniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy pod względem zachowania parametrów intensywności zabudowy, w tym wymagań dotyczących udziału powierzchni biologicznie czynnej, przy wydawaniu pozwoleń na budowę zespołów budynków wielorodzinnych
1,999 MB pdf
Pobierz plik
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 12.07.2019 r., godz. 17.43
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 12.07.2019 r., godz. 17.46
Czas Administrator Opis zmiany
12.07.2019 r., godz. 17.46 Elwira Strzelczyk Powiązanie strony z plikiem
12.07.2019 r., godz. 17.43 Elwira Strzelczyk Dodanie strony