Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 164/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie zbycia środków trwałych Szpitala Zach. w Grodzisku Maz. ul. Daleka 11.
Uchwała nr 164/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie zbycia środków trwałych Szpitala Zach. w Grodzisku Maz. ul. Daleka 11.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zmianami/ oraz art.46 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. z 1991 r. poz. 408 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Powiatu Grodziskiego wyraża zgodę na sprzedaż środków trwałych:
1. Koagulometr typ k-3002 szt. 1
2. Analizator + typ C – 560 szt. 1
3. Fotometr EPOL – 20 szt. 2
4. Analizator z regulatorem gazu i butlą szt. 1
5. Komputer do analizatora autom. HEMATOL szt. 1


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zach. im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 02.02.2005 r., godz. 08.49
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 02.02.2005 r., godz. 08.49
Czas Administrator Opis zmiany
02.02.2005 r., godz. 08.49 Marek Madej Dodanie strony do BIP.