Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 165/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim
Uchwała nr 165/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 stycznia 2005 r.


w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim


Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001r. nr 142 poz. 1529 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408 z późn .zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza zmiany do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 02.02.2005 r., godz. 08.50
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 02.02.2005 r., godz. 08.50
Czas Administrator Opis zmiany
02.02.2005 r., godz. 08.50 Marek Madej Dodanie strony do BIP.