Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 167/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie obsadzenia mandatu w Radzie Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 167/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 27 stycznia 2005 roku


w sprawie obsadzenia mandatu w Radzie Powiatu Grodziskiego.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./
w związku z art. 194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. Nr 95 poz.602 i Nr 160 poz. 1060 / Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Radnego Wiesława Kamińskiego wskutek śmierci, na miejsce Wiesława Kamińskiego wstępuje Pan Michał Śliwiński
kandydat z listy wyborczej nr 1, który uzyskał w kolejności najwyższą liczbę głosów.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 02.02.2005 r., godz. 08.52
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 02.02.2005 r., godz. 08.52
Czas Administrator Opis zmiany
02.02.2005 r., godz. 08.52 Marek Madej Dodanie strony do BIP.