Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Biuro Rady Powiatu

Siedziba, kontakt, zadania
Podinspektor:
Ewa Tatarek
Budynek A, I piętro, pokój nr 5

Adres:
ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kontakt:
tel. (22) tel. 724-07-11 w. 125

Zadania
Do podstawowych zadań Biura Rady Powiatu należy prowadzenie następujących spraw:

1) obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna Przewodniczącego Rady, Rady i jej Komisji, w tym:
a) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Przewodniczącego Rady, Rady i poszczególnych Komisji,
b) przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji,
c) opracowywanie materiałów z obrad Rady i posiedzeń Komisji oraz przekazywanie ich właściwym adresatom,
d) sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji,
e) prowadzenie rejestrów:
- uchwał Rady,
- wniosków i opinii komisji,
- interpelacji i wniosków radnych,
- doręczanie dokumentów wymienionych wyżej organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem,
2) współpraca w wykonywaniu zadań z:
a) Wydziałem Organizacyjnym w zakresie:
- zadań związanych z wyborami do Rady,
- opiniowania uchwał kierowanych pod obrady Rady,
- przygotowania sesji Rady i posiedzeń Komisji Rady,
b) Samodzielnym Stanowiskiem Promocji Powiatu w zakresie przekazywania informacji o działaniach Przewodniczącego Rady i pracach Rady Powiatu,
c) Wydziałem Finansowym w zakresie przygotowywania naliczeń diet dla radnych i rozliczeń finansowych związanych z obsługą Biura Rady.
Dane administracyjne
Wytworzył: Danuta Siwicka - Biuro Rady Powiatu
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 23.06.2003 r., godz. 11.59
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 04.04.2019 r., godz. 16.12
Czas Administrator Opis zmiany
04.04.2019 r., godz. 16.12 Elwira Strzelczyk Edycja strony
04.04.2019 r., godz. 15.47 Elwira Strzelczyk Edycja strony
19.04.2017 r., godz. 15.47 Elwira Strzelczyk Edycja strony
02.03.2017 r., godz. 13.07 Elwira Strzelczyk Edycja strony
12.07.2016 r., godz. 14.23 Elwira Strzelczyk Edycja strony
18.01.2011 r., godz. 14.48 Elwira Strzelczyk Edycja strony
23.06.2003 r., godz. 11.59 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.