Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 207/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnie 2005 roku.

w sprawie wynajęcia na okres 10 lat budynku administracyjnego położonego w Grodzisku Maz przy ul. Cegielnianej 1.
Uchwała nr 207/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnie 2005 roku

w sprawie wynajęcia na okres 10 lat budynku administracyjnego położonego w Grodzisku Maz przy ul. Cegielnianej 1.

Na podstawie art.12 pkt.8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm./ w związku z art.13 ust.1 i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz.2603 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na wynajęcie dotychczasowemu najemcy tj. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, w drodze bezprzetargowej, na okres do 10 lat, budynku administracyjnego położonego w Grodzisku Maz. przy ul. Cegielnianej 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 08.09.2005 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 08.09.2005 r., godz. 10.02
Czas Administrator Opis zmiany
08.09.2005 r., godz. 10.02 Marek Madej Dodanie strony do BIP.