Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 208/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Powiecie Grodziskim i przekazania zadania organizacji pozarządowej.
Uchwała nr 208/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2005 roku


w sprawie utworzenia środowiskowego domu samopomocy w Powiecie Grodziskim i przekazania zadania organizacji pozarządowej.


Na podstawie art. 6a w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111 poz.535 ze zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz.593 ze zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Tworzy się w powiecie grodziskim środowiskowy dom samopomocy jako instytucjonalną formę pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Działalność w zakresie określonym w ust. 1 zlokalizowana będzie w gminie Podkowa Leśna.
3. Wykonywanie zadania, o którym mowa w ust. 1 powierzone będzie organizacji pozarządowej w trybie określonym w przepisach prawa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 08.09.2005 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 08.09.2005 r., godz. 10.02
Czas Administrator Opis zmiany
08.09.2005 r., godz. 10.02 Marek Madej Dodanie strony do BIP.