Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 209/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu – „Uruchomienie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w gminie Podkowa Leśna”
Uchwała nr 209/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 31 sierpnia 2005 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu – „Uruchomienie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w gminie Podkowa Leśna”Na podstawie art. 12 pkt.11 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1592 ze zm.) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz.593 ze zm.), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu grodziskiego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Uruchomienie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w gminie Podkowa Leśna”.
2. Uprawnione podmioty mogą składać oferty na realizację zadania o którym mowa w ust.1 do dnia 3 października 2005 roku.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 08.09.2005 r., godz. 10.03
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 08.09.2005 r., godz. 10.03
Czas Administrator Opis zmiany
08.09.2005 r., godz. 10.03 Marek Madej Dodanie strony do BIP.