Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 235/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
Uchwała nr 235/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.”a”, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1592 z późn. zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Książnice gmina Grodzisk Maz., stanowiących działki gruntu : nr 136/2 o powierzchni 62 m2, nr 138/2 o powierzchni 746 m2, nr 147/9 o powierzchni 1040 m2, nr 159/5 o powierzchni 73 m2, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi publicznej kategorii powiatowej nr 01412.

§ 2

Koszty aktów notarialnych zostaną sfinansowane z budżetu Powiatu Grodziskiego, działu 700, rozdziału 7006.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.24
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.24
Czas Administrator Opis zmiany
06.01.2006 r., godz. 08.24 Marek Madej Dodanie strony do BIP.