Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 236/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie z funduszy strukturalnych projektu Z/2.14/III/3.1/203/04 „Przebudowa drogi powiatowej nr 01412 Książenice-Podkowa Leśna o długości 1328 m.”
Uchwała Nr 236/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 22 grudnia 2005r
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie z funduszy strukturalnych projektu Z/2.14/III/3.1/203/04 „Przebudowa drogi powiatowej nr 01412 Książenice-Podkowa Leśna o długości 1328 m.”Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie z funduszy strukturalnych projektu Z//2.14/III/3.1/203/04 „Przebudowa drogi powiatowej nr 01412 Książenice-Podkowa Leśna o długości 1328 m.” w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 1 202 500 zł.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 ustanawiane jest na okres 5 lat od dnia zawarcia umowy tj. od dnia 24 listopada 2005 roku.
3. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.25
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.25
Czas Administrator Opis zmiany
06.01.2006 r., godz. 08.25 Marek Madej Dodanie strony do BIP.