Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 241/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 247/2002 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni w Bloku B Szpitala Zachodniego w poziomie 0,00 pod organizację Stacji Dializ na okres 10 lat.
Uchwała nr 241/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 22 grudnia 2005 roku

w sprawie uchylenia Uchwały nr 247/2002 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni w Bloku B Szpitala Zachodniego w poziomie 0,00 pod organizację Stacji Dializ na okres 10 lat.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. ”a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1592 z późn.zm/ i art. 11 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 46 poz.543 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje :

§ 1

Uchyla się w całości Uchwałę nr 247/2002 z dnia 27 czerwca 2002 roku.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Mazowieckim.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.30
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 06.01.2006 r., godz. 08.30
Czas Administrator Opis zmiany
06.01.2006 r., godz. 08.30 Marek Madej Dodanie strony do BIP.