Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 06/2002

w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Grodziskiego.
Uchwała Nr 06/2002
w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Grodziskiego.

Na podstawie art.27 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1592 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Członkiem Zarządu Powiatu Grodziskiego w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, wybrany został radny Andrzej Okurowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Radu Powiatu Grodziskiego
/-/ Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.14
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.14
Czas Administrator Opis zmiany
24.06.2003 r., godz. 09.14 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.