Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 07/2002

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego.
Uchwała Nr 07/2002
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego.

Na podstawie art.4 ust.1 w związku z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1593 ze zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. nr 61 poz.707 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Od dnia 18 listopada 2002 roku, Staroście Grodziskiemu - Panu Wiesławowi Kamińskiemu, ustala się miesięczne wynagrodzenie następująco:

1. wynagrodzenie zasadnicze według kategorii zaszeregowania XXI w maksymalnej stawce;

2. dodatek funkcyjny według grupy 9 w maksymalnej stawce;

3. dodatek specjalny w wysokości 40% ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy, liczony łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, na okres 1 roku, od dnia 18 listopada 2002 roku do dnia 18 listopada 2003 roku;

4. dodatek za wysługę lat w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Radu Powiatu Grodziskiego
/-/ Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.16
Czas Administrator Opis zmiany
24.06.2003 r., godz. 09.16 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.