Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 08/2002

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego do wykonywania czynności w sprawach z prawa pracy w odniesieniu do Starosty Grodziskiego.
Uchwała Nr 08/2002
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego do wykonywania czynności w sprawach z prawa pracy w odniesieniu do Starosty Grodziskiego.

Na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1593 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego Pana Zbigniewa Relugę do wykonywania czynności w sprawach z prawa pracy w odniesieniu do Starosty Grodziskiego z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
/-/ Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.17
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.17
Czas Administrator Opis zmiany
24.06.2003 r., godz. 09.17 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.