Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 09/2002

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
Uchwała Nr 09/2002
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.

Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną w następującym składzie osobowym:
1. Cichocki Stefan - Przewodniczący
2. Barcikowski Krzysztof
3. Dzierżawska Regina
4. Kędzierski Mieczysław
5. Kopeć Jerzy
6. Krzemiński Aleksander
7. Strzałkowski Adam
8. Turkowski Zacheusz Wojciech

§ 2.

Zakres działania i zadania Komisji Rewizyjnej, o której mowa w § 1 określa ustawa o samorządzie powiatowym. Tryb pracy Komisji określa jej regulamin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
/-/ Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.18
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.18
Czas Administrator Opis zmiany
24.06.2003 r., godz. 09.18 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.