Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała Nr 10/2002

w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.
Uchwała Nr 10/2002
w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, określenia przedmiotu jej działania i składu osobowego.

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się stałą Komisję Budżetu i Finansów Publicznych i określa, że do przedmiotu jej działania należą sprawy: polityki finansowej powiatu, w tym źródeł dochodów i kierunków wydatków powiatu; budżetu powiatu oraz trybu jego opracowania i uchwalania, a także zmian w budżecie w ciągu roku budżetowego; przeznaczania nadwyżki budżetowej lub źródeł pokrycia niedoboru budżetowego w tym zaciągania kredytów i pożyczek bankowych.

§ 2.

Ustala się następujący skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Powiatu Grodziskiego.

1. Barcikowski Krzysztof
2. Borzewski Jerzy
3. Filipiak Krzysztof
4. Kamiński Wiesław
5. Kopeć Jerzy
6. Okurowski Andrzej
7. Pettyn Andrzej
8. Reluga Zbigniew
9. Strzałkowski Adam

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
/-/ Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.18
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.18
Czas Administrator Opis zmiany
24.06.2003 r., godz. 09.18 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.