Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 11/2002

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2002 rok.
Uchwała nr 11/2002 z dnia 28.listopada 2002 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2002 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn.zm./ i art. 109,124,128 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz.1014 /Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 686 639 zł

Dział Rozdział § Kwota

750 75020 042 126 000 Starostwo Powiatowe
754 75405 211 100 000 Komenda Powiatowa Policji
754 75411 096 5 900 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 211 10 000
754 75411 626 27 850
758 75801 292 282 828 Subwencja oświatowa
801 80102 213 8 589 Szkoła Podstawowa Specjalna
801 80120 213 11 488 Licea Ogólnokształcące
801 80130 213 6 006 Szkoły Zawodowe
801 80140 213 1 677 CKP
801 80195 213 32 178 ZFŚS dla emerytów i rencistów
853 85302 097 1 500 Dom Pomocy Społ
853 85302 213 15 000
853 85321 232 10 000 Orzecznictwo
853 85334 211 4 468 Pomoc dla repatriantów
853 85395 213 3 306 ZFŚS dla emerytów i rencistów (TPD)
854 85406 213 1 985 Poradnia Psych.-Pedag.
854 85415 213 32 890 Pomoc materialna dla uczniów
854 85495 213 2 474 ZFŚS dla emerytów i rencistów
926 92695 096 2 500 Kultura fizyczna i sport

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 9 750 zł

Dział Rozdział § Kwota

853 85331 211 9 750 Pomoc dla uchodźców


§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 1 311 613 zł

Dział Rozdział § Kwota

710 71015 4260 206 Nadzór budowlany
710 71015 4300 1 400
750 75019 3030 22 600 Rada Powiatu
750 75020 4010 70 000 Starostwo Powiatowe
750 75020 4300 80 000
750 75020 4440 6 000
754 75405 4210 168 000 Komenda Powiatowa Policji
754 75405 4260 12 000
754 75405 4270 57 000
754 75405 4410 8 000
754 75411 3020 27 950 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4210 15 900
754 75411 4300 8 055
754 75411 4430 725
754 75411 6060 27 850
801 80102 4010 10 089 Zes.Szk.Specjalnych
801 80102 4120 1 000
801 80111 4010 41 800
801 80111 4110 1 000
801 80134 4010 13 230
801 80134 4110 3 200
801 80134 4120 470
801 80195 4440 5 999
801 80120 4010 5 010 Zes.Szk.Żwirki i Wigury
801 80120 4110 1 761
801 80120 4120 1 300
801 80120 4210 5 616
801 80130 4010 10 000
801 80130 4120 500
801 80195 4440 3 545
801 80120 4010 2 912 Zes.Szk. Milanówek ul.Wójtowska
801 80130 4010 75 000
801 80130 4110 13 000
801 80130 4120 2 000
801 80195 4440 5 181
801 80120 4010 73 196 Zes.Szk. Milanówek ul. Piasta
801 80120 4110 21 000
801 80120 4120 1 000
801 80120 4270 120 000
801 80120 4300 1 407
801 80130 3110 1 000
801 80130 4300 12 000
801 80195 4440 5 181
801 80130 4010 153 006 Zes.Szk. Tech. i Liceal.
801 80130 4110 13 000
801 80130 4120 1 384
801 80130 4270 75 000
801 80130 4510 2 000
801 80195 4440 11 999
801 80140 4010 14 141 CKP
801 80140 4110 4 428
801 80140 4120 1 052
801 80195 4440 273
853 85302 4110 4 000 Dom Pomocy Społecznej
853 85302 4220 11 000
853 85302 4260 3 000
853 85302 4300 1 500
853 85318 4110 4 332 PCPR
853 85318 4120 593
853 85318 4300 4 645
853 85318 4410 1 000
853 85321 4110 901 Orzecznictwo
853 85321 4120 153
853 85321 4300 10 000
853 85334 3110 4 468 Pomoc dla repatriantów
853 85395 4440 3 306 ZFŚS dla emerytów i rencistów (TPD)
854 85415 3240 6 775 Pom.mater.-Zes.Szk.Piasta
854 85415 3240 7 137 Pom.mater.-Zes.Szk.Wójtowska
854 85415 3240 12 564 Pom.mater.-Zes.Szk.Żwirki i Wigury
854 85415 3240 6 414 Pom.mater.- Zes.Szk.Tech. i Licea.
854 85406 4010 3 485 Poradnia Psych.-Pedag.
854 85495 4440 1 442
854 85495 4440 1 032 Ognisko Plastyczne-ZFŚS emer. i ren.
921 92195 4300 2 000 Kultura i ochrona dziedz.narod.
926 92695 4210 2 500 Kultura fizyczna i sport


§ 4

Zmniejsza się wydatki o kwotę: 634 724 zł

Dział Rozdział § Kwota

710 71015 4010 1 600 Nadzór budowlany
710 71015 4040 6
750 75019 4210 2 000 Rada Powiatu
750 75019 4410 600
754 75405 4010 10 000 Komenda Powiatowa Policji
754 75405 4020 15 000
754 75405 4050 57 025
754 75405 4060 42 000
754 75405 4080 20 975
754 75411 4210 31 100 Komenda Powiatowa PSP
754 75411 4260 4 638
754 75411 4270 334
754 75411 4410 658
757 75702 8070 50 000 Obsługa kredytów i pożycz.
801 80102 3030 1 500 Zes.Szk.Specjalnych
801 80102 4110 10 000
801 80102 4210 6 000
801 80102 4240 2 000
801 80102 4260 5 000
801 80102 4270 7 800
801 80102 4300 10 000
801 80102 4410 1 000
801 80111 3030 500
801 80111 4120 1 000
801 80111 4210 1 000
801 80111 4260 3 000
801 80111 4300 1 500
801 80113 4010 3 900
801 80113 4110 600
801 80113 4120 100
801 80134 3030 100
801 80134 4210 1 000
801 80134 4260 3 000
801 80134 4270 600
801 80134 4300 1 100
801 80120 4040 3 061 Zes.Szk.Żwirki i Wigury
801 80120 4270 5 000
801 80120 4430 616
801 80130 4040 1 961
801 80130 4270 7 431
801 80130 4430 1 108
801 80120 4040 130 Zes.Szk. Milanówek Piasta
801 80120 4270 100 000
801 80120 4430 1 407
801 80130 4010 18 000
801 80130 4110 3 000
801 80130 4260 12 000
801 80130 3020 2 908 Zes.Szk.Tech. i Licea.
801 80130 3030 1 000
801 80130 4040 664
801 80130 4210 10 000
801 80130 4240 4 700
801 80130 4260 6 669
801 80130 4270 105 000
801 80130 4300 20 000
801 80130 4430 2 059
801 80140 4440 5 000 CKP
853 85302 4210 3 000 Dom Pomocy Społecznej
853 85318 4210 8 211 PCPR
853 85318 4260 2 000
853 85318 4420 359
853 85321 4010 1 054 Orzecznictwo
853 85331 3110 9 750 Pomoc dla uchodźców
921 92195 4210 2 000 Kultura i ochrona dziedz.narod.§ 5

1. Zwiększa się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 114 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2. Zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 9 750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Zwiększa się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 114 468 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.
4. Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 9 750 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 2a.§ 6

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr 205/2001 z 20 grudnia 2001r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2002 z dnia 28.11.2002r.


§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.21
Czas Administrator Opis zmiany
24.06.2003 r., godz. 09.21 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.