Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 13/2002

w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 13/2002
w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Powiatu Grodziskiego.

Na podstawie art. 17 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się następujące zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Powiatu Grodziskiego:
powołuje się radnych:

1. Mieczysława Kędzierskiego
2. Aleksandra Krzemińskiego
3. Zacheusza Wojciecha Turkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
/-/ Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.27
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.27
Czas Administrator Opis zmiany
24.06.2003 r., godz. 09.27 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.