Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 14/2002

w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z MEN i S w Warszawie.
Uchwała nr 14/2002
w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z MEN i S w Warszawie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. nr 142 poz. 1592 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę do złożenia zabezpieczenia przez Zarząd Powiatu do umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. sala gimnastyczna w Zespole Szkół Specjalnych w Grodzisku Maz. do kwoty 200 000 zł ze środków MENiS w formie weksla "in blanco" Powiatu Grodziskiego celem prawidłowego wydatkowania tych środków na zasadach określonych w tejże umowie i deklaracji do weksla.

§2

Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Powiatu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
/-/ Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.27
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 24.06.2003 r., godz. 09.27
Czas Administrator Opis zmiany
24.06.2003 r., godz. 09.27 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.