Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 243/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku.

w sprawie zmiany Uchwały nr 240/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim w 2006 roku
Uchwała nr 243 /2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 240/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację kotłowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodzisku Mazowieckim w 2006 roku;


Na podstawie art.12 pkt 8 lit .”c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roju o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r .,Nr 142, poz.1592 ze zmianami/ i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2104/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale nr 240/2005 Rady Powiatu Grodziskiego wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zabezpiecza się spłatę kredytu poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową – do wysokości zobowiązania.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 12.54
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 12.54
Czas Administrator Opis zmiany
01.02.2006 r., godz. 12.54 Marek Madej Dodanie strony do BIP.