Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 245/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku.

w sprawie zmiany Uchwały nr 34/2003 w sprawie powołania Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.
Uchwała nr 245 /2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 34/2003 w sprawie powołania Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zachodni w Grodzisku Maz.

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roju o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami/ w związku z art.44 b i 45 ust.1,5,6 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn.zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zach. im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. radną P. Reginę Dzierżawską w związku ze złożoną rezygnacją.

§ 2
Powołuje się na członka Rady Społecznej przy SZPZOZ Szpital Zach. im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
radnego Krzysztofa Filipiaka.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i dyrektorowi SZPZOZ Szpital Zach.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 12.57
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 12.57
Czas Administrator Opis zmiany
01.02.2006 r., godz. 12.57 Marek Madej Dodanie strony do BIP.