Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 247/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.
Uchwała nr 247/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 stycznia 2006 rokuw sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego.


Na podstawie art.16 ust.1 i 4 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn.zm./ i w związku
z § 38 ust.1 Statutu Powiatu Grodziskiego /uchwała nr 199/2001 Rady Powiatu Grodziskiego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 1 poz.2 z 2002 r./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego na I półrocze 2006 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 13.05
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 13.05
Czas Administrator Opis zmiany
01.02.2006 r., godz. 13.05 Marek Madej Dodanie strony do BIP.