Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 248/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku.

w sprawie wyposażenia w środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz materiały zużywalne Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zach. im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.
Uchwała nr 248/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 stycznia 2006 roku

w sprawie wyposażenia w środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz materiały zużywalne Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zach. im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.”i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zmianami/ w związku z art. 8 ust.1 pkt 3 i art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. z 1991 r. poz. 408 ze zmianami/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
1.Wyposaża się Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zach. im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. w leki, nici chirurgiczne, staplery oraz materiały opatrunkowe, których to wykaz stanowi zestawienie nr 1 na kwotę 705.432, 56 zł.
2. Wyposażenie o którym mowa w pkt 1 uchwały następuje na wykonanie zadań statutowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zach. im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego oraz Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zach. im. Jana Pawła II w Grodzisku Maz.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 13.06
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 13.06
Czas Administrator Opis zmiany
01.02.2006 r., godz. 13.06 Marek Madej Dodanie strony do BIP.