Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 250/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku.

w sprawie podjęcia działań zmierzających do zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”.
Uchwała nr 250/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 26 stycznia 2006 roku


w sprawie podjęcia działań zmierzających do zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”.


Na podstawie art.12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Powiatu Grodziskiego uznaje za konieczne ze względów społecznych i ekonomicznych zakończenie w 2006 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim”.

§ 2
Rada Powiatu Grodziskiego w pełni popiera dotychczasowe działania Zarządu Powiatu Grodziskiego zmierzające do zakończenia inwestycji o której mowa w § 1.

§ 3
W celu realizacji działań określonych w § 1 Rada Powiatu Grodziskiego postanawia :
1/ Zobowiązać Zarząd Powiatu Grodziskiego do ponownego wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyznania środków finansowych w wysokości 42.116.000 zł na zakończenie inwestycji w bieżącym roku.
2/ Upoważnić Przewodniczącego Rady Powiatu Grodziskiego do złożenia w imieniu Rady rezolucji popierającej działania Zarządu Powiatu Grodziskiego.
Treść rezolucji stanowi załącznik do uchwały.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego .

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 13.08
Ostatnia aktualizacja: Marek Madej, data: 01.02.2006 r., godz. 13.08
Czas Administrator Opis zmiany
01.02.2006 r., godz. 13.08 Marek Madej Dodanie strony do BIP.