Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 256/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2006 roku.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi grodziskiemu.
Uchwała nr 256/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 marca 2006 r.


w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane powiatowi grodziskiemu.


Na podstawie art. 35 „a” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zmianami/ oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz. U. Nr 88, poz. 808/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:§ 1

W roku 2006 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 484 117,00 zł przeznacza się zgodnie załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 14.46
Czas Administrator Opis zmiany
09.05.2006 r., godz. 14.46 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.