Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 258/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2006 roku.

w sprawie wystąpienia Fundacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Godne Życie” w Grodzisku Mazowieckim
Uchwała nr 258/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 marca 2006 roku


w sprawie wystąpienia Fundacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Godne Życie” w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art.12 pkt 11 w związku z art.4 ust.1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uznaniu dla podjętej inicjatywy społecznej utworzenia fundacji działającej na rzecz stworzenia warunków godziwej egzystencji osób niepełnosprawnych ruchowo, umożliwienia tym osobom korzystania z osiągnięć medycyny, nauki i stworzenia warunków tolerancji społecznej ludzkiej odmienności, Rada Powiatu Grodziskiego postanawia:
- udzielić pełnego poparcia wobec władz i instytucji dla działań Fundacji zmierzających do realizacji jej statutowych celów;
- wspierać działania Fundacji poprzez propagowanie jej celów i zadań statutowych;
- upowszechniać osiągnięcia Fundacji związane z osiąganiem zamierzonych przez nią szczytnych zadań i celów na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo. Zadania powyższe będą realizowane poprzez włączenie członków Fundacji do realizowanych przez Powiat ustawowych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ruchowo.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 14.59
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 14.59
Czas Administrator Opis zmiany
09.05.2006 r., godz. 14.59 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.