Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 259/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2006 roku.

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej w Konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora SZPZOZ.
Uchwała nr 259/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 marca 2006 rokuw sprawie wskazania przedstawicieli Rady Powiatu do komisji konkursowej w Konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora SZPZOZ.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn .zm./ w związku z art. 44a ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. nr 91 z 1991 r. poz. 408 ze zmianami/ i § 9 pkt 1 lit. ”a” Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu / Dz. U. nr 115 poz.749 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wskazuje się do składu komisji konkursowej następujące osoby:

1. Borzewski Jerzy
2. Michalak Maria
3. Pettyn Andrzej
4. Reluga Zbigniew
5. Sankiewicz Krzysztof
6. Śliwiński Michał

§ 2

Wskazuje się na przewodniczącego komisji konkursowej p. Zbigniewa Relugę

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego
Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 15.01
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 15.01
Czas Administrator Opis zmiany
09.05.2006 r., godz. 15.01 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.