Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 260/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2006 roku.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.
Uchwała nr 260/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 marca 2006 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / j. t. z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz.1592 ze zm./ w związku z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów / j. t. z 2003 roku Dz. U. nr 86 poz.804/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2005 rok w brzmieniu przedłożonym w załączniku do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 15.02
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 15.02
Czas Administrator Opis zmiany
09.05.2006 r., godz. 15.02 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.