Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 262/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 marca 2006 roku.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.
Uchwała Nr 262 /2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 marca 2006r


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5, art.4 ust.2 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 412 594 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 0970 50 000 Drogi publiczne powiatowe
750 75011 2120 7 262 Urzędy wojewódzkie
756 75622 0010 186 932 Udziały w podatku PIT
803 80309 2888 30 000 Pomoc materialna dla studentów
803 80309 2889 10 000
854 85415 2888 87 376 Pomoc materialna dla uczniów
854 85415 2889 41 024§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 2 384 932 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 6300 50 000 Drogi publiczne powiatowe
758 75801 2920 2 334 815 Subwencja oświatowa
758 75832 2920 117 Część równoważąca subwencji§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 322 088 zł

Dział Rozdział § Kwota

710 71015 4170 2 500 Nadzór budowlany
750 75011 4010 6 072 Urzędy wojewódzkie
750 75011 4110 1 042
750 75011 4120 148
750 75020 4040 36 000 Starostwa Powiatowe
750 75020 4110 7 000
801 80120 2540 32 500 LO dla dorosłych ul. Sportowa
801 80120 4040 9 340 ZS Żwirki i Wigury, Grodzisk Maz.
801 80130 4040 177
801 80102 4010 991 Szkoły podstawowe specjalne
801 80111 4040 770 Gimnazja specjalne
801 80146 4300 850 ZS Piasta Milanówek
801 80146 4300 850 ZS Wójtowska Milanówek
801 80146 4010 25 500 ZS Żwirki i Wigury
801 80146 4040 2 020
801 80146 4110 4 980
801 80146 4120 700
801 80146 4210 7 000
801 80146 4300 7 950
801 80146 4410 500
801 80146 4300 850 ZS Specjalnych
801 80146 4300 850 CKP
803 80309 3218 30 000 Stypendia dla studentów
803 80309 3219 10 000
852 85202 4270 2 000 DPS
854 85401 4040 62 Świetlice szkolne
854 85415 3248 87 376 Stypendia dla uczniów
854 85415 3249 41 024
854 85446 4300 850 Poradnia Psych. – Pedagogiczna
854 85446 4300 850 Ognisko Plastyczne§ 4


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 094 426 zł

Dział Rozdział § Kwota

710 71015 4040 500 Nadzór budowlany
710 71015 4110 500
710 71015 4300 1 000
710 71015 4410 500
758 75818 4810 448 000 Rezerwa celowa
758 75818 4810 43 000 Rezerwa ogólna
801 80120 2540 8 000 Społeczne LO – Milanówek
801 80120 2540 6 000 Społeczne LO - Podkowa
801 80120 2540 5 500 Uzupełniające LO – Grodzisk
801 80120 2540 6 000 Niepubliczne LO Grodzisk
801 80120 4260 37 000 ZS Żwirki i Wigury
801 80120 4300 10 000
801 80123 4040 30 056
801 80123 4260 6 000
801 80123 4300 3 000
801 80130 4260 10 000
801 80130 4300 13 461
801 80130 4010 72 214 ZS Wójtowska Milanówek
801 80130 4040 8 786
801 80130 4110 19 000
801 80120 4010 63 000 ZS Piasta Milanówek
801 80120 4110 10 000
801 80120 4120 2 000
801 80130 4010 60 000 ZS Tech i Licel. Grodzisk
801 80130 4110 10 000
801 80130 4120 2 000
801 80130 4260 8 000
801 80130 2540 7 000 Szkoła promocji zdrowia
801 80140 4010 27 711 CKP
801 80140 4210 2 289
801 80102 4040 480 Szkoły podstawowe specjalne
801 80102 4170 1 368
801 80102 4210 2 000
801 80102 4240 1 500
801 80102 4270 9 000
801 80102 4350 500
801 80102 4430 1 448
801 80111 4170 500 Gimnazja specjalne
801 80111 4210 6 000
801 80111 4240 1 000
801 80111 4270 6 000
801 80111 4300 500
801 80111 4350 500
801 80111 4410 300
801 80111 4430 1 560
801 80113 4040 573 Dowożenie uczniów do szkół
801 80113 4300 1 000
801 80113 4430 4 300
801 80134 4040 770 Szkoła zawodowa specjalna
801 80134 4210 1 000
801 80134 4240 500
801 80134 4270 3 000
801 80134 4300 500
801 80134 4350 100
801 80134 4410 300
801 80134 4430 990
801 80146 4300 93 750 Dokszt. i doskonal. nauczycieli
852 85202 4300 2 000 DPS
854 85401 4210 900 Świetlice szkolne
854 85401 4240 500
854 85401 4270 3 000
854 85401 4300 500
854 85401 4410 300
854 85401 4430 934
854 85406 4010 9 664 Poradnia Psych. – Pedagogiczna
854 85406 4040 336
854 85406 4110 1 871
854 85406 4120 245
854 85406 4170 1 684
854 85406 4210 5 000
854 85406 4240 2 000
854 85406 4300 3 000
854 85406 4350 300
854 85406 4410 500
854 85406 4430 400

§ 5


Ustala się zmiany w załączniku nr 2a.


§ 6

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.


§ 7

Załącznik Nr 5 i Nr 5B do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 i Nr 4B do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr 254/2006 z dnia 30 marca 2006 r.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 15.05
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 09.05.2006 r., godz. 15.05
Czas Administrator Opis zmiany
09.05.2006 r., godz. 15.05 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.