Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 269/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2006 roku.

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.
Uchwała nr 269/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.


Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U z 2001r. nr 142 poz. 1529 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91 poz. 408 z późn .zm.) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Powiatu Grodziskiego zatwierdza zmiany do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.51
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.51
Czas Administrator Opis zmiany
11.07.2006 r., godz. 15.51 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.