Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 271/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2006 roku.

w sprawie wynajęcia na okres powyżej 3 lat pomieszczenia w budynku Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
Uchwała nr 271/ 2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie wynajęcia na okres powyżej 3 lat pomieszczenia w budynku Muzeum im. A. i J. IwaszkiewiczówNa podstawie art. 12 ust. 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. 1998 Nr 91, poz. 578) o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wynajem pomieszczenia położonego w budynku Muzeum imienia Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku na okres powyżej 3 lat na rzecz Zofii Dzięcioł - pracownika muzeum.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Muzeum im. A.i J. Iwaszkiewiczów.

§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.55
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.55
Czas Administrator Opis zmiany
11.07.2006 r., godz. 15.55 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.