Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 272/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2006 roku.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.
Uchwała Nr272/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2006r


w sprawie zmiany budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 r.


Na podstawie art.12 pkt. 5, art.4 ust.2 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm./, art. 8 ust.2a ustawy z dnia 12 października 2001r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591/ i art. 165, 184, 188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. nr 249 poz. 2104 z 2005 r. / oraz art. 46 ustawy o dochodach jst. / Dz. U. z 2003r Nr 203 poz. 1966/ Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1

Zwiększa się dochody o kwotę: 2 396 141 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 6300 600 000 PZD
600 60014 2710 135 000
754 75411 0970 2 891 KP PSP
758 75802 2780 1 650 000 uzupełnienie subwencji ogólnej
852 85218 2130 8 250 PCPR

§ 2

Zmniejsza się dochody o kwotę: 9 900 zł

Dział Rozdział § Kwota

853 85321 2110 4 000 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawno.
853 85321 2320 5 900

§ 3

Zwiększa się wydatki o kwotę: 2 677 587 zł

Dział Rozdział § Kwota

600 60014 4210 135 000 PZD
600 60014 6050 2 250 000
750 75045 4110 6 Komisje poborowe
750 75045 4170 1 330
754 75411 4060 13 000 KP PSP

754 75411 4230 3 500
754 75411 4260 20 000
754 75411 4270 9 891
754 75411 4280 5 000
754 75411 4300 6 000
801 80120 4260 4 000 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4300 1 600
801 80130 4260 1 000
801 80130 4300 1 400
801 80130 4440 1 425 ZS ul. Wójtowska
801 80120 4260 20 000 ZS ul. Piasta
801 80120 4270 50 000
801 80195 4440 15 130 ZS ul. Wójtowska
801 80195 4440 12 800 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80195 4440 20 300 Zespół Szkół Specjalnych
801 80195 4440 3 163 CKP
801 80195 4440 18 240 ZS ul. Piasta
801 80195 4440 47 529 ZS Technicznych i Licealnych
852 85202 6050 20 000 DPS
852 85218 4010 9 001 PCPR
852 85218 4210 3 248
853 85321 4040 6 Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw. 853 85333 4430 1 083 Powiatowe Urzędy Pracy
853 85333 4480 935
854 85406 4300 3 000 Poradnia psycholog-pedagogiczna


§ 4


Zmniejsza się wydatki o kwotę: 291 346 zł

Dział Rozdział § Kwota

750 75045 4210 45 Komisje poborowe
750 75045 4410 90
750 75045 4120 3
750 75045 4300 1 198
754 75411 3070 35 693 KP PSP
754 75411 4070 9 030
754 75411 4080 1 000
754 75411 4180 8 777
801 80120 4170 3 000 ZS ul. Żwirki i Wigury
801 80120 4210 1 000
801 80120 4240 1 000
801 80120 4410 600
801 80123 4210 1 000
801 80123 4410 700
801 80130 4410 700
801 80130 4210 1 425 ZS ul. Wójtowska
801 80120 4010 50 000 ZS ul. Piasta
801 80120 4300 20 000
801 80195 4440 117 162 odpisy na ZFŚS
852 85202 4040 1 074 DPS
852 85202 4210 10 000
852 85202 4220 8 790
852 85202 4440 136
852 85218 4040 751 PCPR
852 85218 4270 2 000
852 85218 4350 1 248
853 85321 4260 926 Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw 853 85321 4270 1 000
853 85321 4300 7 880
853 85321 4350 100
853 85333 4040 2 018 Powiatowe Urzędy Pracy
854 85406 4210 1 000 Poradnia psycholog-pedagogiczna
854 85406 4260 2 000


§ 5

1. Zmniejsza się plan dochodów z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

2. Zmniejsza się plan wydatków z zakresu administracji rządowej o kwotę 4 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 6

Aktualny stan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

§ 7

Załącznik Nr 5 i Nr 5A do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 i Nr 4A do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2006 z dnia 25 maja 2006 r.

§ 8

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr 238/2005 z 22 grudnia 2005 r otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Grodziskiego Nr /2006 z dnia 25 maja 2006 r.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.56
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.56
Czas Administrator Opis zmiany
11.07.2006 r., godz. 15.56 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.