Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 273/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2006 roku.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym;
Uchwała nr 273/2006
Rady Powiatu Grodziskiego.
z dnia 25 maja 2006 roku


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym;


Na podstawie art.3 ust.5 i 6, art.20 ust.2 i art.21 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm./ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z dnia 4 sierpnia 2005 roku Nr 146, poz. 1222/ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym ustala się wartość jednego punktu dla kategorii zaszeregowania od I do XXI – 4 złote.

§ 2

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia ustala się w wysokości 700,00 złotych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.57
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.57
Czas Administrator Opis zmiany
11.07.2006 r., godz. 15.57 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.