Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 274/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2006 roku.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego.
Uchwała nr 274/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Grodziskiego.


Na podstawie art.4 ust.1 w związku z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych / j.t. z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz.1592 ze zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. nr 146 poz.1223 ze zm./ Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Od dnia 1 stycznia 2006 roku Staroście Grodziskiemu – Panu Markowi Wieżbickiemu ustala się miesięczne wynagrodzenie następująco:
1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.960,00 zł;
2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.950,00 zł;
3. dodatek specjalny zgodnie z § 7 Rozporządzenia w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.764,00 zł;
4. dodatek za wysługę lat w wysokości wynikającej z dokumentów pracowniczych w kwocie 992,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Radu
Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.58
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 11.07.2006 r., godz. 15.58
Czas Administrator Opis zmiany
11.07.2006 r., godz. 15.58 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.