Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 277/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 maja 2006 roku.

w sprawie zmiany Uchwały nr 267/2006 w sprawie utworzenia Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku przy ul. Wójtowska 3
Uchwała nr 277/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 25 maja 2006 roku


w sprawie zmiany Uchwały nr 267/2006 w sprawie utworzenia Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku przy ul. Wójtowska 3


Na podstawie art. 12 pkt 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity; Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 58 ust. 1,2 i 6, art. 62 ust. 1, 2 i 5, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) oraz art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity; Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 do Uchwały nr 267/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie utworzenia Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku przy ul. Wójtowska 3 wprowadza się następującą zmianę:
- w §15 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§15 ust.1 Organami szkoły są Dyrektor Technikum Informatycznego, Rada Pedagogiczna Technikum Informatycznego i Samorząd Uczniowski.
a/ z mocy ustawy może również funkcjonować Komitet Rodzicielski i Rada Szkoły„

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Elwira Strzelczyk, data: 19.07.2006 r., godz. 09.46
Ostatnia aktualizacja: Elwira Strzelczyk, data: 19.07.2006 r., godz. 09.46
Czas Administrator Opis zmiany
19.07.2006 r., godz. 09.46 Elwira Strzelczyk Dodanie strony do BIP.