Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 279/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie uczestnictwa Powiatu Grodziskiego w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i ustanowieniu Regulaminu Stypendialnego w roku szkolnym 2006/2007.
Uchwała nr 279/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku


w sprawie uczestnictwa Powiatu Grodziskiego w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i ustanowieniu Regulaminu Stypendialnego w roku szkolnym 2006/2007.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. 2001r., nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przyjmuje się do realizacji w Powiecie Grodziskim program stypendialny dla studentów przewidziany w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


§ 2

Program stypendialny, o którym mowa w § 1 realizowany będzie wyłącznie w granicach środków przyznanych na ten cel z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych, na zasadach określonych w dokumentach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 3

Realizacja programu w roku szkolnym 2006/2007 odbywać się będzie w oparciu o Regulamin Stypendialny przyjęty odrębną uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.12
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.12
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.12 Administrator Dodanie strony do BIP.