Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 280/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim do wykonywania zadań Beneficjenta Końcowego w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Uchwała nr 280/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim do wykonywania zadań Beneficjenta Końcowego w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim do wykonywania zadań Beneficjenta Końcowego w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w programach realizowanych w latach 2006-2007.

§ 2
Zadania związane z wykonywaniem funkcji Beneficjenta Końcowego Działania 2.2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonywać będzie środkami własnymi z pomocą osób wyznaczonych przez Starostwo Powiatowe.
§ 3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje powierzone zadania w oparciu o Regulamin Programu Stypendialnego przyjęty odrębną uchwałą Rady Powiatu.

§ 4
Nadzór nad wykonywaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań powierzonych niniejsza uchwałą przekazuje się Zarządowi Powiatu.

§ 5
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może zostać upoważnione przez Zarząd Powiatu Grodziskiego uchwałą do dysponowania środkami przekazanymi na fundusze stypendialne na subkoncie Powiatu Grodziskiego.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.13
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.13 Administrator Dodanie strony do BIP.