Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 281/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Stypendialnego
Uchwała nr 281/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 roku


w sprawie zmiany Regulaminu StypendialnegoNa podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Przyjmuje się zmiany w Regulaminie Stypendialnym, uchwalonym uchwałą Rady Powiatu nr 113/2004 z dnia 24.06.2004r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu nr 143/2004 z dnia 30.09.2004r. oraz uchwałą Rady Powiatu nr 201/2005 z dnia 30.06.2005r.dla projektów realizowanych w Działaniu 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

§2
Tekst jednolity Regulaminu Stypendialnego na rok szkolny 2006/2007 , załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.


Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga

Załącznik Nr. 1
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.15
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.15
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.15 Administrator Dodanie strony do BIP.