Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 282/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 20006 roku

w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu do konstrukcji tabeli płac w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
Uchwała nr 282/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 20006 roku


w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu do konstrukcji tabeli płac w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 roku Dz. U. nr. 142 poz. 1592 ze zm.) i § 3 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr. 146 poz. 1222), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co następuje:

§ 1

Uzgadnia się wartość jednego punktu w wysokości 6,00 złotych, jako podstawę konstrukcji tabeli miesięcznych wynagrodzeń pracowniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Traci moc Uchwała nr 185/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 31/99 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 marca 1999 roku ustalającej wartość jednego punktu stanowiącego podstawę do konstrukcji tabeli płac w PCPR w Grodzisku Mazowieckim.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego


Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.27
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.27 Administrator Dodanie strony do BIP.