Menu główne:

Jesteś tutaj:

Główna treść strony Główna treść strony

Uchwała nr 283/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim
Uchwała nr 283/2006
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 29 czerwca 2006 r.


w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagrodzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku (j. t. z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz.1592 ze zm.) i § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 146 poz. 1222) Rada Powiatu Grodziskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 kwietnia 2006 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzeń ustala się kwotę 800,00 złotych.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 185/2001 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 31/99 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 marca 1999 roku ustalającej wartość jednego punktu stanowiącego podstawę konstrukcji tabeli płac w PCPR w Grodzisku Mazowieckim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grodziskiego i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Grodziskiego

Zbigniew Reluga
Dane administracyjne
Wytworzył: Brak danych
Wprowadził: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja: Administrator, data: 03.11.2006 r., godz. 10.29
Czas Administrator Opis zmiany
03.11.2006 r., godz. 10.29 Administrator Dodanie strony do BIP.